خدمات پس از فروش

  1. معرفی واحد تعمیرات
  2. معرفی پرسنل : نیروی کار متخصص در بخش های هیدرولیک-برق – مکانیک
  3. کلاس های آموزشی
  4. شناخت ماهیت مواد
  5. شناخت فرآیند تزریق پلاستیک
  6. آموزش اپراتوری دستگاه تزریق و دستگاه جانبی
  7. عارضه یابی در خصوص عیب ایجاد شده در قطعات تولیدی
  8. آموزش برق مقدماتی
  9. آموزش هیدرولیک
  10. آموزش عیب یابی و تعمیرات دستگاه