کلاس های آموزشی

  • برگزاری کلاس های آموزشی و فنی
  • شناخت ماهیت مواد
  • شناخت فرآیند تزریق پلاستیک
  • آموزش برق مقدماتی
  • آموزش هیدرولیک
  • آموزش عیب یابی و تعمیرات دستگاه
  • آموزش اپراتوری دستگاه تزریق و دستگاه جانبی
  • عارضه یابی در خصوص عیب ایجاد شده در قطعات تولیدی
  • نیروی کار باتجربه و متخصص در بخش های هیدرولیک - برق – مکانیک
  • متخصصین فنی و مجرب در تعمیر انواع دستگاه های تزریق پلاستیک